AMBERES | Art & Antiques Auctions
Filters
Search

Auction 173 - January 24th 2022

View as Grid List
Sort by
Display per page
Other items
13

FABRE JAN

Estimate : 800 € - 1,000 €
"Tivoli". Seven framed lithographs with original box. Folio. Edition Sacks-Neef, Tivoli project, 1990 by Jan Fabre and Ronny Van de Velde Gallery, Antwerp. 97/100. Signed.
Hammer Price : 850 € excl tax
14

LANSKOY

Estimate : 300 € - 500 €
Composition. Colour lithograph, 66/125. Signed.
Hammer Price : 180 € excl tax
15

PICASSO

Estimate : 400 € - 600 €
Rembrandt with model. Etching, 23/150. Signed.
Hammer Price : 0 € excl tax
16

SZUKALSKI

Estimate : 100 € - 120 €
"Arudururdu". '74. Serigraph, 5/30. Signed.
Hammer Price : 160 € excl tax
17

VAN HOEYDONCK PAUL

Estimate : 100 € - 150 €
Spaceman. 1987. Colour lithograph, 26/100. Signed.
Hammer Price : 200 € excl tax
18

VANDENBRANDEN GUY

Estimate : 200 € - 400 €
Composition. 1987. Colour lithograph, 26/100. Signed.
Hammer Price : 300 € excl tax
19

DE ROUCK THOMAS

Estimate : 200 € - 300 €
Den Nederlandtschen Herauld, ofte Tractaet van Wapenen, En Politycken Adel. En Tweede Deel des Nederlandtschen Herauld Ofte/ Korte beteeckeninghe der Konst-Woorden Ende Formulen van spreecken in Herauldie. 't Amsterdam, By Jan Janssen, 1645. 370 p., 56 p. Perkamenten band (rug en band licht beschadigd)._EN
Hammer Price : 180 € excl tax
20

DE ROUK THOMAS

Estimate : 300 € - 400 €
Adelyk Tooneel, of Historische Beschrijvinge van allerley Trappen van Adeldom En Ridderlijke Ordens, met haar oorspronk. Mitgaders Der zelfder Wapen-schilden, en toestel, in Koningrijken, Gemeene-besten, Steden en Volkeren, van oude tijden af, tot deze Eeuw toe in gebruyk geweest zijnde. Met meer als hondert en vijftigh zoo houte als kopere figuren. En Tweede Deel Des Nederlandtschen Herauld: Ofte Korte beteeckeninghe der Konst-Woorden, Ende Formulen van spreecken in Herauldie. 't Amsterdam, by Hendrik en Dirk Boom, Boek-verkoopers. Anno 1673. 370 p., 56 p. Perkamenten band. _EN
Hammer Price : 400 € excl tax
21

RECUEIL HERALDIQUE

Estimate : 200 € - 300 €
des Bourguemestres de la Noble Cité de Liege; Où l'on voit La Genealogie des Evêques et Princes, de la Noblesse, & des principales Familles de ce Païs, avec leurs Inscriptions et Epitaphes. Le tout enrichi de leurs Armes & Blasons. On y a joint Quelques petits Traits d'Histoire, raportez selon le tems de leur êvenement, depuis l'an 1200. jusques en 1720. A Liège, chez Jean-Philippe Gramme. M D CC XX. 580 p., 10 p., index. Full leather binding (spine damaged).
Hammer Price : 350 € excl tax
22

WIELANT PHILIPS

Estimate : 200 € - 300 €
Commentarien ghemaeckt by d'Heer en de Meester Jan Baptiste de Clerck, advocaet inden raet van Vlaenderen op de Leen-Rechten. Geschreven by M. Philips Wielant, President vaden voorseyden Raet ten Jaere 1491. Ende ghedrukckt tot Middelburgh in't Jaer 1664. Inhoudende d'Oude ende Moderne Usantie vande Leenen, d'Hovelijcke Devoiren, Hof ende Ferie-Rechten met andere Oncosten daer-van dependerende. Te Ghendt, by Jan Danckaert. Anno M DC XCIX. 489 p., index. Vollederen band_EN
Hammer Price : 150 € excl tax
23

AERS M.

Estimate : 250 € - 350 €
Noblewomen at a Garden Table. Canvas, 45 x 54.
Hammer Price : 540 € excl tax
24

ANTWERP SCHOOL OF THE 17TH CENTURY

Estimate : 1,500 € - 2,000 €
Adam and Eve in Paradise. Copper, 12 x 15.
Hammer Price : 2,600 € excl tax
Close