AMBERES | Art & Antiquités
Filters
Rechercher

Bulletin d'info

Chers clients

L'enchère hebdomadaire reportée aura désormais lieu dès le lundi, mais dans des conditions strictes et sur rendez-vous:
 
-  Visite de l'exposition après rendez-vous.
 - Les commerçants en possession d'un numéro de TVA
peuvent assister à la vente aux enchères sur rendez-vous.
 - Collecte et retour sur rendez-vous uniquement.
 - Respecter le devoir du masque, de garder 1.5 m de distance et de désinfecter vos mains.
 
La vente d'art et d'antiquités de décembre a été reportée. Consignment est possible sur rendez-vous.
 
Merci d'avance
 
 
Beste klanten

De uitgestelde wekelijkse veiling zal vanaf nu maandag plaatsvinden, weliswaar onder strikte voorwaarden en op afspraak:

- Tentoonstelling enkel mogelijk na afspraak.
- Handelaars die in het bezit zijn van een btw-nummer kunnen de veiling op afspraak bijwonen.
- Afhalen en binnenbrengen enkel op afspraak.
- Het respecteren van de mondmaskerplicht, 1.5 afstand houden en handen ontsmetten.

De kunstveiling van december is uitgesteld. Voor het binnenbrengen van kunstwerken vragen we u eveneens een afspraak te maken.

Alvast bedankt
Close